පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය පරිපාලනය

පරිපාලනය

පොදු

 • උප දෙපාර්තමේන්තුවලට මග පෙන්වීම හා ඒවා අධීක්ෂණය සහ අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන) නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන) හා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්) වෙත මගපෙන්වීම ලබාදීම
 • පරිපාලන හා ආයතනික කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රතිපත්තිමය උපදෙස් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම
 • කාර්ය මණ්ඩලයෙහි සියළුම ශ්‍රේණි වලට අයත් පිරිස්වල පත්වීම් හා උසස්වීම්
 • කාර්යමණ්ඩලයෙහි සියළුම ශ්‍රේණිවල වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්
 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් කල් දැමීම / අවලංගු කිරීම
  • මාණ්ඩලික ශ්‍රේණිවල වැටුප් වර්ධක
  • සියළුම විනය කරුණු
  • ශිෂ්‍යත්ව
  • 1983 අංක 10 දරන දෙපාර්තමේන්තු චක‍්‍රලේඛය අනුව සංචාරක බංගලා පරිපාලනය
 • ආයතනික කටයුතු, විශ‍්‍රාම වැටුප්, වැටුප් පරිවර්තන, මාණ්ඩලික නොවන ශ්‍රේණිවල වැටුප් වර්ධක හා ආපනශාලාව ඇතුළු සුබසාධක කටයුතු

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

 • ඉංජිනේරු සේවය, විද්‍යාත්මක සේවය, පරිපාලන සේවය, ගණකාධිකාරී සේවය යන සේවාවන් වල හා විදීම් අධිකාරී, සහකාර විදීම් අධිකාරී, ප‍්‍රධාන ගබඩා සම්බන්ධිකරණ  නිලධාරී හා උපකරණ අධිකාරී යන නිලයන්හි පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම
 • දුරකථන පහසුකම් හා සංචාරක බංගලා වෙන් කිරීම්
 • දෙපාර්තමේන්තු පොදු චක‍්‍රලේඛ හා නියෝග, ප‍්‍රධාන කාර්යාල නියෝග හා සංදේශ නිකුත් කිරීම, අමාත්‍යාංශය, අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු යනාදියෙන් චක‍්‍රලේඛ බෙදා හැරීම සහ ප‍්‍රධාන කාර්යාලය  මගින් නිකුත් කෙරෙන චක‍්‍රලේඛ හා නියෝගවල අනු අංක නඩත්තු කිරීම
 • විනය කටයුතු
 • P & A ශාඛාවේ අනෙකුත් ඒකක වෙත විශේෂිතව පැවරී නොමැති විවිධ කටයුතු

 


 • ප‍්‍රධාන සැලසුම් කාර්යාල සහකාර, සැලසුම්කරු සේවය, වෙනත් ස්ථානයක නිශ්චිතව දක්වා ඇති පිරිස් හැරුණු කොට පර්යේෂණ හා පුහුණු ශාඛාවේ කාර්ය මණ්ඩලය යන කොටස් වල පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තුව
 • දෙපාර්තමේන්තු කාර්යමණ්ඩල නිල නිවාස

 


 • ලිපිකරු, යතුරුලේඛක, ලඝුලේඛක, ගබඩා භාරකරු, තාක්ෂණික සහකාර, සැලසුම් සහකාර, පුස්තකාල කාර්යමණ්ඩලය, සුබසාධක නිලධාරීන්, සහ ගබඩා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී යන පිරිස් වල පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම
 • ගල්ගමුව වාරිමාර්ග පුහුණු ආයතනය

 


 • කාර්යාල සේවක සේවය, වැඩ පරීක්ෂක, රියැදුරු සහ කම්කරු ශ්‍රේණි වලට අයත් පිරිස්වල පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම

 


 • කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළු පිරිස්වල විශ‍්‍රාම වැටුප් ලිපිගොනු

SoR

SoR No. 01 - [ PDF - 1.8 MB ]

පුරප්පාඩු

 • ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාග - 2013 [ DOC - 65 KB ]

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2016 ජූලි 13 වෙනි බදාදා, 05:08  නවතම පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

Annual Transfers_Engineers - 2018

for details visit => Downloads=>Annual Transfers

Appeal Board Decisions-Engineers2018

Details available under 'Downloads'

Vacancies - Post of Technical Aide (Irrigation)

For details: visit Downloads => Vacancies

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 19-02-2018.