පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය යාන්ත්‍රික

යන්ත‍්‍ර

අධ්‍යක්ෂවරුන් තිදෙනෙකු, එනම් යාන්ත‍්‍ර අධ්‍යක්ෂ (ප‍්‍රධාන කාර්යාලය හා දකුණ), යාන්ත‍්‍ර අධ්‍යක්ෂ (මධ්‍යම) හා (උතුරු මැද) යටතේ වන කලාප තුනකින් යන්ත‍්‍ර දෙපාර්තමේන්තුව සමන්විත වේ.

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

  • වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළු යාන්ත‍්‍රික කාර්යයන් සම්බන්ධිකරණය හා යාන්ත‍්‍රික කාර්යයන්හි ප‍්‍රශස්ථ ගුණාත්මක බව ලබාගැනීම සඳහා අනෙක් යන්ත‍්‍ර අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනාට මගපෙන්වීම
  • අනෙක් යාන්ත‍්‍ර අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙක්, දිස්ත‍්‍රික් අධ්‍යක්ෂවරයාගේ හා කොට්ඨාශ වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධීකරණය ඇතිව වාරිමාර්ග යෝජනා ක‍්‍රම වල හදිසි හා ආපදා තත්ත්වයන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම
  • දකුණු කලාපයේ සියළු යාන්ත‍්‍රික කටයුතු හා කම්හල් අධීක්ෂණය සහ වෙන් කරන ලද යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර දිස්ත‍්‍රික්කය / පළාත තුළ බෙදා හැරීම
  • ඒකක කම්හල් වැඩි දියුණු කිරීම හා කලාපයේ යාන්ත‍්‍රික ඒකක ඇති කිරීම හා දිස්ත‍්‍රික්කයේ / කලාපයේ එක් කම්හලක් යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර හා ව්‍යුහයන්හි යාන්ත‍්‍රික සංරචක විශේෂඥ මට්ටමින් අලූත්වැඩියා කළ හැකි පරිදි උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම
  • මධ්‍යම පළාතේ සියළු යාන්ත‍්‍රික වැඩ හා කම්හල් අධීක්ෂණය හා වෙන් කරන ලද යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර දිස්ත‍්‍රික්කය / පළාත තුළ බෙදා ගැනීම
  • ඒකක කම්හල් වැඩි දියුණු කිරීම හා කලාපයේ යාන්ත‍්‍රික ඒකක ඇති කිරීම හා දිස්ත‍්‍රික්කයේ / කලාපයේ එක් කම්හලක් යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර හා ව්‍යුහයන්හි යාන්ත‍්‍රික සංරචක විශේෂඥ මට්ටමින් අලූත්වැඩියා කළ හැකි පරිදි උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම
  • කලාපයට අදාල වාර්ෂික  ක‍්‍රියාකාරී සැලැස්ම හා ප‍්‍රගති වාර්තාව පිළියෙල කිරීම
  • පවත්නා යෝජනා ක‍්‍රම වල ක‍්‍රියාකාරිත්වයට හා නඩත්තුවට සහාය වීම පිණිස ජංගම යාන්ත‍්‍රික ඒකක කළමනාකරණය
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 අප්‍රේල් 19 වෙනි සිකුරාදා, 09:58  නවතම පුවත්

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

Act. DA Appointment, EAA transfers & Appeal -2018

Details => Download=>Annual transfers

කතුහිමිකම © 2017 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 04-12-2017.