புகுபதிகை
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு Hydroinfo நீர்த்தேக்கங்கள் நீர்த்தேக்கங்களின் நிலை

நீர்த்தேக்கங்களின் நிலை

திகதியை தெரிக calendar

நீர்த்தேக்க தரவு உள்ளிட்ட திகதி 2017-11-19

குறிப்பு: Click on the Reservoir Name to view storage variation and move the mouse pointer on the Reseroir Name to view updated time

Range Reservoir Name Full Supply Depth (M) Capacity (MCM) Water Depth above Sluice (M) Current Storage (MCM) Dead Storage (MCM) Effective Storage (MCM) Spilling Gate Opening
Ampara
Ambalan Oya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
7.77 44.22 2.26
-
4.31 -4.31 No No
Ampara
Rambukkan Oya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
11.7 56 8.98
-
3.08 -3.08 No No
Ampara
Senanayaka Samudraya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
33.54 947.10 17.80
-
0.01 -0.01 No No
Ampara
Rottikulama
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
4.73 6.27 2.38
-
0.01 -0.01 No No
Ampara
Pannalgama
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
12.50 33.95 3.96
-
3.08 -3.08 No No
Ampara
Pallan Oya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
16.77 114.39 7.07
-
2.77 -2.77 No No
Ampara
Namal Oya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
12.01 53.44 5.64
-
4.92 -4.92 No No
Ampara
Ekgal Oya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
10.06 28.91 2.96
-
1.48 -1.48 No No
Anuradhapura
Nuwara Wewa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
7.01 44.34 3.33
-
1.23 -1.23 No No
Anuradhapura
Nachchaduwa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
7.62 55.47 4.90
-
0.12 -0.12 No No
Anuradhapura
Manankattiya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.49 6.06 2.79
-
0.50 -0.5 No No
Anuradhapura
Mahawilachchiya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
6.75 39.98 1.17
-
1.23 -1.23 No No
Anuradhapura
Mahakandarawa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.79 44.59 2.46
-
4.67 -4.67 No No
Anuradhapura
Huruluwewa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
8.38 67.65 3.26
-
2.77 -2.77 No No
Anuradhapura
Basawakkulama
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
4.73 2.06 3.07
-
0.01 -0.01 No No
Anuradhapura
Wahalkada
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
8.69 52.89 1.93
-
2.49 -2.49 No No
Anuradhapura
Tissa Wewa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.88 4.31 4.38
-
0.31 -0.31 No No
Anuradhapura
Rajangana
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
10.67 100.37 6.28
-
5.54 -5.54 No No
Anuradhapura
Padaviya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
7.32 104.55 2.95
-
4.92 -4.92 No No
Badulla
Kande Ela
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
8.38 2.17 8.41
-
0.07 -0.07 yes No
Badulla
Dambarawa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
6.10 15.88 4.39
-
2.26 -2.26 No No
Badulla
Ambewela
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.18 2.28 5.18
-
0.80 -0.8 No No
Badulla
Sorabora
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.95 17.47 4.72
-
0.18 -0.18 No No
Badulla
Nagadeepa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
12.5 29.31 4.32
-
1.85 -1.85 No No
Badulla
Mapakada
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
8.23 9.47 6.93
-
0.22 -0.22 No No
Batticaloa
Vakaneri
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.85 16.61 5.46
-
0.01 -0.01 No No
Batticaloa
Unnichchai
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
10.06 67.67 7.59
-
0.10 -0.1 No No
Batticaloa
Rugam
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
4.76 22.88 4.04
-
0.01 -0.01 No No
Batticaloa
Navakiri
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
9.54 65.19 5.58
-
1.23 -1.23 No No
Hambantota
Weheragala
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
7.74 75.03 3.67
-
8.19 -8.19 No No
Hambantota
Tissawewa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
4.76 4.32 2.21
-
0.04 -0.04 No No
Hambantota
Ridiyagama
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.72 33.21 4.52
-
1.97 -1.97 No No
Hambantota
Muruthawela
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
14.94 47.82 9.36
-
3.94 -3.94 No No
Hambantota
Mau Ara
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
6.10 40.96 3.4
-
8.55 -8.55 No No
Hambantota
Lunugamwehera
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
12.50 225.09 4.39
-
16.36 -16.36 No No
Hambantota
Kekiriobada
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
16.52 2.71 9.90
-
0.06 -0.06 No No
Hambantota
Debarawewa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
2.44 0.86 1.52
-
0.08 -0.08 No No
Hambantota
Badagiriya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
4.27 11.13 1.60
-
0.31 -0.31 No No
Hambantota
Yodawewa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
3.75 10.30 1.19
-
0.12 -0.12 No No
Hambantota
Weerawila
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
3.96 14.08 1.32
-
2.48 -2.48 No No
Kurunegala
Usgala Siyabalangamuwa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.62 21.34 2.46
-
2.05 -2.05 No No
Kurunegala
Palukadawala
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
8.32 9.46 2.44
-
0.02 -0.02 No No
Kurunegala
Magalla
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.49 9.15 3.63
-
0.09 -0.09 No No
Kurunegala
Mediyawa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
4.27 3.19 0.91
-
0.01 -0.01 No No
Kurunegala
Kimbulwana
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
6.10 8.49 5.36
-
0.55 -0.55 No No
Kurunegala
Hakwatuna
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
8.23 24.26 4.72
-
3.69 -3.69 No No
Kurunegala
Batalagoda
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
3.90 5.95 3.76
-
0.18 -0.18 No No
Kurunegala
Attaragalla
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
4.73 4.51 1.37
-
0.01 -0.01 No No
Kurunegala
Ambakolawewa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.03 8.24 1.49
-
0.37 -0.37 No No
Kurunegala
Deduru Oya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
14.29 75 8.58
-
0 0 No No
Manner
Akathimuruppu
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
3.02 8.61 1.16
-
0.01 -0.01 No No
Manner
Viyathikulam
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
3.38 2.21 2.83
-
0.01 -0.01 No No
Manner
Giants Tank
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
3.51 38.75 2.86
-
0.22 -0.22 No No
Matale
Wemadilla
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
10.98 5.65 9.35
-
0.35 -0.35 No No
Matale
Nalanda
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
21.19 15.25 20.34
-
0.01 -0.01 No No
Matale
Dewahuwa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
8.93 13.53 6.25
-
0.12 -0.12 No No
Matara
Kekanadura
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
10.91 2.84 9.41
-
0.01 -0.01 No No
Matara
Ellewela
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
9.85 1.05 9.20
-
0.01 -0.01 No No
Monaragala
Muthukandiya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
11.28 30.26 7.14
-
2.21 -2.21 No No
Monaragala
Handapanagala
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.49 7.13 3.58
-
0.48 -0.48 No No
Monaragala
Ethimale
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.03 6.77 1.40
-
0.55 -0.55 No No
Polonnaruwa
Parakrama Samudraya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
7.97 144.69 5.55
-
18.45 -18.45 No No
Polonnaruwa
Minneriya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
11.62 135.30 6.86
-
4.92 -4.92 No No
Polonnaruwa
Kaudulla
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
9.15 127.92 2.28
-
5.54 -5.54 No No
Polonnaruwa
Giritale
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
13.02 23.12 6.00
-
0.62 -0.62 No No
Puttalam
Tabbowa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.49 18.45 0.97
-
0.23 -0.23 No No
Puttalam
Inginimitiya
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
6.71 72.37 1.22
-
5.23 -5.23 No No
Trincomalee
Wan Ela
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
4.12 2.66 4.19
-
0.07 -0.07 No No
Trincomalee
Vendrasan
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
12.04 24.85 3.88
-
0.01 -0.01 No No
Trincomalee
Mora Wewa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
8.54 38.13 4.22
-
2.09 -2.09 No No
Trincomalee
Mahadivul Wewa
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.79 20.17 3.20
-
0.98 -0.98 No No
Trincomalee
Kantale
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
11.81 140.22 5.57
-
0.01 -0.01 No No
Vavuniya
Pavatkulam
Click on the RESERVOIR NAME to view storage variation
5.91 33.21 2.69
-
0.62 -0.62 No Noசமீப செய்திகள்

Inundation Maps & Hydrological Annual

සිතියම් සදහා Downloads => Flood Data වෙත යොමුවෙන්න. Hydrological Annual සදහ...

காப்புரிமை © 2017 நீர்ப்பாசன திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
புதுப்பிக்கப்பட்டது 16-11-2017.